Bättre inomhusklimat!

När gjorde du rent din ventilation senast? Om du inte vet det så är du inte ensam. De flesta som bor i eget hus vet inte om att de har behov att rensa sina ventilationskanaler. Att rensa dessa ger dig och ditt hus ett flertal positiva effekter:    

• minskad risk för fuktskador
• bättre inomhusklimat
• renare luft för allergiker
• ingen dåligt lukt i våtutrymmen
• m. m.

För endast 3 524kr (pris efter ROT-avdrag, inkl moms) gör vi rent i alla dina ventilationskanaler och fläktar. Vi inkluderar även spisfläkt med tillhörande imkanal i jobbet. Spisfläkt med kanal går även att boka som solotjänst.                                                    Läs mer under -> Tjänster -> Ventilation.                                                                                                                                                Boka själv under -> Boka tjänst eller kontakta oss på: info@sundsvallssotaren.se


SUNDSVALLS SÖDRA SOTNINGSDISTRIKT

I juni 2002 tog Skorstensfejarmästare John Iggström över rodret för Sundsvalls södra sotningsdistrikt.
 
Det som genomsyrar företaget är att stå till tjänst  med bred kunskap inom flera områden...
Allt för att kunna vara kunden behjälplig på bästa sätt.


VI HAR behöriga...

• Funktionskontrollanter i ventilation

•  Brandskyddskontrollanter  

•  Certifierade ventilationsrensare


VI HAR stora kunskaper i... 

• Material och reparation av bostadsventilation 

• Injustering av ventilationsanläggningar

VI HAR sakkunniga för besiktning av...

• Eldstäder  

•  Rökkanaler  

•  Imkanaler

VI UTFÖR radonmätningar...

• Vi utför mätning och gör utvärdering av radon i din bostad. 

Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt är certifierade i ledningssystemet FR2000.

”FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och OHSAS 18001 (ISO 45001) och SRVFS 2004:3.”
Vi är medlem i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) 

Våra kontrollanter är utbildade i att utföra kontroller enligt metoden ”SSR Godkänd besiktning” 

Vi är dessutom medlem i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare  samt i Svensk Radonförening