KAMPANJ!

För endast 3 524 kr (efter ROT-avdrag, inkl moms) gör vi rent i alla dina ventilationskanaler och fläktar! (avser system med både till- och frånluft)    

/Boka i vår portal, eller kontakta oss via mail så gör vi en order och hör av oss för bokning.


När gjorde du rent dina ventilationskanaler senast?

Om du inte vet det så är du inte ensam. De flesta som bor i eget hus vet inte om att de har behov av att rensa sina ventilationskanaler. Att rensa kanalerna ger dig och ditt hus ett flertal positiva effekter.

 
• minskad risk för fuktskador
• bättre inomhusklimat
• renare luft för allergiker
• ingen dåligt lukt i våtutrymmen
• m. m.
 
Hör av dig till oss så berättar vi mer info@sundsvallssotaren.se